Medlemmer

Styreleder | Medlem siden våren 2015
Produksjoner:
ØkonomiansvarligMedlem siden våren 2014
Produksjoner:
Styremedlem | Medlem siden høsten 2015
Produksjoner:
Styremedlem | Medlem siden våren 2017
Produksjoner:

Snorre Sataslåtten

Styremedlem | Medlem siden høsten 2017

Ina S. Martinsen

Styremedlem | Medlem siden høsten 2017

Tonje B. Kallevik

Styremedlem | Medlem siden høsten 2017

Eirik E. Brekke

Medlem siden høsten 2017

Marit T. Bjørnåbakk

Medlem siden høsten 2017
Medlem siden høsten 2012
Produksjoner:

Matilde Cutler

Medlem siden høsten 2017
Medlem siden høsten 2017

Odin N. Kvistad

Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:
Medlem siden våren 2015
Produksjoner:
Medlem siden høsten 2014
Produksjoner:
Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:
Se tidligere medlemmer