Medlemmer

Styreleder | Medlem siden våren 2017
Produksjoner:

Ina S. Martinsen

Nestleder | Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:

Tonje B. Kallevik

Økonomiansvarlig | Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:

Snorre Sataslåtten

Styremedlem | Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:
Styremedlem | Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:
Medlem siden høsten 2014
Produksjoner:

Eirik E. Brekke

Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:

Marit T. Bjørnåbakk

Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:

Matilde Cutler

Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:
Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:

Odin N. Kvistad

Medlem siden høsten 2017
Produksjoner:

Bjørnar H. Braastad

Medlem siden våren 2018

Mathias Jensen

Medlem siden våren 2018

Kjetil F. Alvestad

Medlem siden våren 2018

Magnus D. Saur

Medlem siden våren 2018
Se tidligere medlemmer