top of page

Om oss

Prosjektor Filmproduksjon ble etablert i mai 2002 og er et frivillig studentdrevet filmproduksjonsselskap i Trondheim. Vi jobber som profesjonelle, men på dugnad, noe som gjør oss til en bindeledd mellom studentfilm og profesjonell filmbransje. Vi utvikler oss gjennom praktisk produksjonserfaring og kompetansedeling mellom medlemmene.

prosjektorgruppebilde_compressed.jpg
bottom of page