top of page

Om oss

Prosjektor Filmproduksjon er et frivillig, studentdrevet filmproduksjonsselskap i Trondheim. Vi ble etablert i 2002 som en del av Student-TV (nåværende Studentmediene i Trondheim), men ble i 2010 stiftet som en uavhengig organisasjon. Vi jobber som profesjonelle, men på dugnad. Dette gjør oss til et bindeledd mellom studentfilm og profesjonell filmbransje. Vi utvikler oss gjennom praktisk produksjonserfaring og kompetansedeling mellom medlemmene.

 

Prosjektor har siden oppstarten produsert over 40 kortfilmer, som tilsvarer ca. to filmer i året - eller én film hvert semester. Vi tar inn medlemmer fra alle studieretninger, høgskoler og universiteter i Trondheimsregionen, og har i løpet av vår over 20 års historie huset over 130 kreative individer, hvorav flere jobber i den norske filmbransjen den dag i dag. 

Gruppebilde av Prosjektor fra 2022
bottom of page